• Erfaringsrapport Bjørvika: Bygging av gateanlegg i Oslo bysentrum 

      Markey, Ian; Sorte, Geir; B. Ringstad, Siri; Oulie, Lars; Bergersen, Petter m. flere. (Statens vegvesens rapporter;525, Report, 2016-06-17)
      Rapporten oppsummerer erfaringer fra bygging av gater med høy estetisk kvalitet i Oslo sentrum - "Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5 gate" Den beskriver planlegging og utførelse av plantearbeid, stein- og asfaltdekker, ...