• Rullebrettanleggene i Drammen 

      Aaseth, Eirin (Teknologirapport;2512, Research report, 2008-03-14)
      Rappporten handler om bygging av rullebrettanleggene som ligger under E18 motorvegbru i Drammen. Anleggene er en integrert del av et større parkaanlegg. Rapporten tar for seg utførelse av betong-, armering- og oveflatearbeider. ...