• Bruk av bildekk i støyvoller : Livsløpsvurdering 

   Østby, Karin Synnøve (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;2, Research report, 2003-02)
   I rapporten presenteres en livsløpsvurdering for støyvoller med kjerne av brukte bildekk. Dette er utført som en prosjektoppgave ved NTNU av stud. techn. Karin Synnøve Østby under faglig bistand fra NTNU og fra Vegdirektoratet. ...
  • Ekspandert polystyren i vegbygging : vegbygging med superlette byggeklosser i en historisk sammenheng 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik; Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;603, Report, 2019-08)
   Rapporten er en historisk gjennomgang av denne norskutviklede metoden med bruk av ekspandert polystyren som vegbyggingsmateriale.
  • EPS- den lette løsningen 

   Aabøe, Roald; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;2209, Research report, 2001-03-20)
   Rapporten viser status for bruk av EPS i Norge innenfor: bruksområder, omfang, prosjekteringsregler, ulykker, langtidsmålinger, prosjekteksempler
  • Flyveaske fra papirproduksjon som tilsetning i kalksementpeler 

   Brendbekken, Guro; Aabøe, Roald; Dieseth, Helge (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;22, Research report, 2007-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmaser og isolasjonsmaterialer” (DP5), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å ...
  • Fundamentering på fyllinger av Ekspandert polystyren 10 års- erfaring 

   Aabøe, Roald; Braathen, Anne (Intern rapport/Vegdirektoratet;2140, Report, 2000-02)
   Etter metoden med bruk av Ekspandert polystyren (EPS) som lett fyllmasse ble introdusert for nærmere 30 år siden i Norge har det siste 10 året ført både til økt bruk internasjonalt og til introduksjon av stadig flere ...
  • Gjenbruk av avfallsglass som granulert skumglass i vegkonstruksjoner 

   Aabøe, Roald; Holdhus, Signe; Øiseth, Even; Frydenlund, Tor Erik (Teknologirapport;2445, Research report, 2007-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt) og behandler bruk av skumglass som frostisolasjon, lett fyllmasse og til drensformål ved vegprosjekter. Skumglass har vært sporadisk ...
  • Gjenbruk av bildekk i vegbygging: Tekniske og miljøtekniske vurderinger 

   Håøya, Arnt-Olav; Aabøe, Roald (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;5, Research report, 2004-06)
   Innenfor vegsektoren er det mange muligheter for gjenbruk. Oppkuttede bildekk har lav romvekt, høy permeabilitet, samt gode komprimerings- og isolasjonsegenskaper. Ved vegbygging anvendes materialet som lett fyllmasse i ...
  • Jakobine.xls 

   Aabøe, Roald; Knutson, Åsmund; Dolva, Bjørn Kristoffer; Holme, J. (Intern rapport;1647, Research report, 1994-01)
   Denne rapporten er en brukerveiledning til PC-programmet JAKOBINE.XLS beregnet for bruk i stabilitetsberegninger. Regnearket EXCEL 4.0 blir brukt. I den tidligere versjonen av JAKOBINE.XLS, JAKOB skrevet i FORTRAN, ble det ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten 

   K. Larsen, Claus; Aabøe, Roald; M. Andersen, Trond; Ryan, Svein; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens raporter;586, Report, 2016-06-07)
   Rapporten beskriver laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen slik den er våren 2016, fra et overordnet nivå og ned til detaljer på analysenivå. Rapporten danner faktagrunnlaget for en vurdering av behovet for laboratorietjenester ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering 

   M. Andersen, Trond; Aabøe, Roald; K. Larsen, Claus; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens rapporter;588, Report, 2016-06-07)
   Vurderingsrapporten ser på om dagens laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen er god og fremtidsrettet. Rapporten identifiserer de mest sentrale interne og eksterne interessentene, synliggjør hvordan disse er involvert og ...
  • Lightweight filling materials for road construction 

   Frydenlund, Tor Erik; Arellano, David; Stark, Timothy D.; Aabøe, Roald (Publikasjon: Statens vegvesen;100, Research report, 2002-12)
   In Norway the Public Roads Administration has a long tradition in applying various types of llightweight filling materials for road construction purposes. During the last 50 years wooden materials like sawdust and bark ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : Skumglass 

   Håøya, Arnt-Olav; Aabøe, Roald; Breedveld, Gijs; Moen, Stig (Teknologirapport;2436, Research report, 2007-03)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Hovedpremissene for Gjenbruksprosjektets arbeid med miljøpåvirkning og konklusjonene som gjelder alle ...
  • Regnearkprogrammet RAMPEL 

   Aabøe, Roald; Giske, S. (Intern rapport;1621, Report, 1993)
   Rapporten tar for seg regnearkprogrammet RAMPEL. RAMPEL regner ut pelers bæreevne basert på rammedata etter Peleveiledningen (1987). Programmet gjør bruk av rengearkprogrammet EXCEL 4.0. I brukerveiledningen beskrives ...
  • Setningsberegningsprogrammet SETNING 

   Aabøe, Roald (Intern rapport;1605, Report, 1993)
   Denne rapporten tar for seg bruken av programmet SETNING. Programmet beregner vertikalsetninger etter Janbu's metoder og er basert på bruk av EXCEL versjon 4.0 eller 3.0.
  • Setningsprogrammet TID : program for beregning av setningens tidsforløp 

   Aabøe, Roald (Intern rapport;1609, Report, 1993)
   Denne rapporten tar for seg bruken av programmet TID. Programmet beregner vertikalsetninger og tidsforløp etter Janbu's metoder og er basert på bruk av Excel versjon 4.0 eller 3.0.