Now showing items 21-40 of 3133

  • Meddelelser fra Veidirektøren [15] 

   Statens vegvesen; Tolfsby, K. (Meddelelser fra Veidirektøren;15/1911, Book, 1911-04)
   Indberetning om veivedlikehold i Danmark. Efter stipendiereise av ingeniør K. Tolfsby
  • Meddelelser fra Veidirektøren [16] 

   Statens vegvesen; Skougaard, Johan Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;16/1911, Book, 1911-06)
   Indberetning fra Veidirektør Skougaard angaande den 2. internationale veikongres.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [17] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;17/1912, Book, 1912-01)
   Normaler for smaa jernbetonbroer og jernbjelkebroer med jernbetondække for 4,0 m. kjørebredde.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [18] 

   Statens vegvesen; Werenskiold, Julius Birgithon (Meddelelser fra Veidirektøren;18/1912, Book, 1912-08)
   Sandstad bro. Rapport fra amtsingeniør J. Werenskiold
  • Instruks for lensmænd (veitilsynsmænd), rodemestre og veivogtere i Kristians amt 

   Statens Vegvesen (Book, 1913)
   Innhold: A. Instruks for lensmænd ( veitilsynsmænd) B. Rodemestre c. Veivogtere D. Utdrag av veiloven - Normaler for veidække - Grøfter - Stikrender - Stenbeklædning og mure - Mastebroer, enkelte - Mastebroer, ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [19] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;19/1913, Book, 1913-01)
   Gjældende bestemmelser for fælgbredde og hjulhøide m.v. for kjøreredskaper
  • Meddelelser fra Veidirektøren [20] 

   Statens vegvesen; Saxegaard, Nicolai Olaf (Meddelelser fra Veidirektøren;20/1914, Book, 1914-01)
   Om trilleskinner og andet transportmateriel av amtsingeniør Saxegaard. Tilføyelse angaande trilleskinner av E-jern
  • Meddelelser fra Veidirektøren [21] 

   Statens vegvesen; Skougaard, Johan Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;21/1914, Book, 1914-08)
   Indberetning fra Veidirektør Skougaard angaaende den 3. internationale veikongres.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [22] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;22/1915, Book, 1915-06)
   Hvælvbroer
  • Meddelelser fra Veidirektøren [23] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;23/1915, Book, 1915-06)
   Amtsingeniøren i Stavanger amt anmodet i det skrivelse av 7. oktober 1911 veidirektøren om en utredning angaaende ordningen med bygdeveibygningen i de forskjellige amter. I den anledning har veidirektøren indhentet uttalelser ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [24] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;24/1915, Book, 1915-09)
   Jernbetonbroer. Plate- og ribbebroer, 1-16 m. lysvidde.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [26] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;26/1916, Book, 1916-02)
   Jernbjelkebroer med jernbetondække. Theor. spændvidde 3-14 m.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [25] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;24/1916, Book, 1916-02)
   Undersøkelser angaaende Trækkraft ved læskjøring. Utført ved veidirektørens foranstaltning i 1913-1915.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [27] 

   Statens vegvesen; Tolfsby, Karl August (Meddelelser fra Veidirektøren;27/1918, Book, 1918-05)
   Indberetning om Hegreveiens ombygning (Sandnes - Klepp grænse]. 1915 - 1916. Avgit av avdelingsingeniør Tolfsby til amtsingeniøren i Stavanger amt.
  • Meddelelser fra Vegdirektøren [28] 

   Statens vegvesen; Horgen, E.N. (Meddelelser fra Veidirektøren;28/1919, Book, 1919-02)
   Høvaag bro av avdelingsingeniør E.N. Horgen
  • Meddelelser fra Veidirektøren [29] 

   Statens vegvesen; Hovdenak, Nils (Meddelelser fra Veidirektøren;29/1919, Book, 1919-06)
   Broanlægget ved Skodjestrømmen av amtsingeniør Nils Hovdenak
  • Meddelelser fra Veidirektøren [30] 

   Statens vegvesen; Korsbrekke, Arne (Meddelelser fra Veidirektøren;30/1919, Book, 1919-12)
   Indberetning om veivæsenets anlægsmateriel og arbeidsmetoder m.v. i forskjellige fylker. Av avdelingsingeniør Arne Korsbrekke. Avgit 9. oktober 1919.
  • Overingeniørmøtet 1920 

   Statens vegvesen (Report, 1920)
   Saker: l. a. Mellemteknikernes, elementærteknikernes, kontoristenes stilling. En mulig omordning av kontoristenes stilling. b. En ordning av opsynsmannsstillingene som helt parallelle med kontorbetjenter med et fra ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [32] 

   Statens vegvesen; Bugge, Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;32/1920, Book, 1920-01)
   To veibruer i Buskerud fylke. Efter meddelelse av overingeniør K. Bugge.