• Brukerveiledning VegLCA v2.01 

      Hammervold, Johanne (Learning object, 2018-01)
      Asplan Viak har vært engasjert av Statens Vegvesen for å utarbeide et livsløpsbasert verktøy for å beregne miljøpåvirkning fra vegprosjekter. Verktøyet er basert på det eksisterende verktøyet «ETSI-bru», som kun omfattet ...