• Markedsandeler for kollektivtrafikken i Oslo 2002 

      Prosam; Statens vegvesen (Prosam rapport;123, Research report, 2005-05)
      Rapporten er en videreføring av PROSAM-rapport nr 56 og 94. Rapporten viser kollektivtrafikkens betydning for avvikling av hverdagstrafikken i Oslo.