• Evaluering av pilotprosjekter : innen økologisk kompensasjon - runde 2 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;367, Report, 2019-08)
   Rapporten oppsummerer hovedfunn i en oppdatering av evalueringen av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon gjennomført i 2018-2019. Bakgrunnsinformasjon om økologisk kompensasjon som metode og verktøy finnes i ...
  • Forhandlinger ved stripeerverv av landbrukseiendom i Statens vegvesen 

   Mæhla, Lars Johan Røttum; Grøndahl, Elin Breivik (Master thesis, 2018)
   Temaet for denne masteroppgaven har vært forhandlinger ved grunnerverv i Statens vegvesen. Studien har tatt for seg hvordan grunnerververe forhandler når en reguleringsplan legger grunnlaget for et stripeerverv av ...