• Støyabsorbenter i tunnel 

      Gladhaug, Erland; Berntsen, Eirik; Yosef, Nywar (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar sikte på å belyse hensiktsmessigheten av å benytte støyabsorberende materialer i veitunneler for å redusere plagsom støy for beboere nært åpningene. Støy oppfattes subjektivt, men kan ha målbare negative ...