• Studietur til Aalborg i samarbeid med Aalborg Portland Group og Unicon 

      Dybwad, Kaja Bjørner (Teknologirapport;2492, Research report, 2007-06-26)
      Denne rapporten gir et sammendrag av en studietur til Aalborg 19-20. juni 2007 i samarbeid med Aalborg Portland Group og Unicon. Besøket besto av omvisning på Aalborg Portlands sementfabrikk og forskningslaboratorier, samt ...