• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2014 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;418, Report, 2015-09-02)
   Denne rapporten oppsummerer dødsulykkene i trafikken i Region midt for 2014. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som skjedd, på hvilket vegnett og årsaker til ulykkene. Det er også beskrevet litt om ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens vegvesens rapporter;354, Report, 2015-02-03)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2014. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...