• En kartlegging av økologisk kompensasjon i norsk forvaltning, med hovedvekt på vei- og jernbaneutbygging i verneområder 

   Lundstein, Anna; Haaland, Åsa (Master thesis, 2017)
   Økende befolkningsvekst og satsing på infrastruktur legger press på arealer. Infrastrukturinngrep er viktig for samfunnsutvikling, samtidig som det kan gi store negative konsekvenser for naturverdier. Inngrep kommer ofte ...
  • Evaluering av pilotprosjekter: innen økologisk kompensasjon 

   Hårklau, Svein Erik; Thøger Haaverstad, Karianne; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;474, Report, 2017-01)
   Denne rapporten er en evaluering av pilotprosjekter innen økologisk kompensasjon, som er satt i gang av Statens vegvesen på bakgrunn av oppdrag i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.
  • Fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren 

   Hårklau, Svein Erik; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;386, Report, 2015-05-12)
   27. april 2015 ble det avholdt et erfaringsseminar om fysisk kompensasjon for natur, også kalt økologisk kompensasjon, med vekt på erfaringene fra planlegging av ny firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde. ...