• Minnelig avtale ved grunnerverv 

      Unneberg, Mari K.; Korsbøen, Eirik Chr. (Master thesis, 2017)
      Temaet for denne masteroppgaven er minnelige avtaler ved grunnerverv gjennomført av Statens vegvesen region øst. Statens vegvesen region øst omfatter fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Oppgaven bygger ...