• Tilstanden til rensebassenger i Norge 

      H Paus, Kim A.; Åstebøl, Svein Ole; Robbe, Simona; Ulland, Vegard; Lausund, Erland (Statens vegvesens rapporter;212, Report, 2013-11)
      Rensebasseng er ett tiltak for å redusere risikoen for skader på miljøet fra forurenset vann fra vegarealer. Bassengene renser vannet primært gjennom sedimentasjon. For å optimalisere rensefunksjonen i rensebassengene bør ...