• Automatic section speed control : Evaluation Results 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1E, Report, 2011-01)
   Automatic speed cameras measure average driving speed between two camera boxes. In 2009 automatic section speed controll trials were conducted at three sites in Norway. The results show that the average driving speed ...
  • Automatic Section Speed Control in Tunnels : Effect on speed and accidents 

   Ragnøy, Arild (Statens vegvesens rapporter;142E, Report, 2013-04)
   Trials with Automatic Section Speed Control – ( ASSC) have been carried out in four different tunnels in Norway. The effect on speed has been measured. The reduction is between 3 km/h and 10 km/h. The largest reduction is ...
  • Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t 

   Bjerkan, Anne Mette; Ragnøy, Arild; Engebretsen, Arild (Statens vegvesens rapporter;285, Report, 2019-07)
   Undersøkelsen viser at farten øker når fartsgrensen settes opp fra 110 km/t til 110 km/t. Den registrerte fartsøkningen er noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer. Samlet øker farten med 2,5 km/t når ...
  • Endring av fartsgrenser i 2001 : virkning på fart, ulykker og skader 

   Ragnøy, Arild (TS 2007:12;TS-rapport / Vegdirektoratert, Others, 2007)
  • Fart, føre og friksjon : valg av kjørefart på vinterføre 

   Ragnøy, Arild (Rapport / Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen;2008:3, Research report, 2008)
   Målet med dette prosjektet har vært å undersøke hvordan trafikantene tilpasser kjørefarten sin til vekslende føreforhold om vinteren. I undersøkelsen er det målt kjørefart, friksjon og registrert føreforhold. Registreringene ...
  • Streknings ATK : Resultat av evaluering 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1, Report, 2011-01)
   I Streknings-ATK måles kjøretøyers gjennomsnittlige kjørefart mellom to fotobokser. Det er gjort eksperimenter med streknings-ATK på tre strekninger i Norge i 2009. Resultatene viser at det kan oppnås opp mot 10% ...
  • Streknings-ATK i tunnel : målt effekt på kjørefart, beregnet effekt på ulykker 

   Ragnøy, Arild (Statens vegvesens rapporter;142, Report, 2013-04)
   Streknings-ATK er forsøkt i 4 vegtunneler med ulike karakteristika. Effekten på kjørefart er målt. Resultatene viser at effekten er minst like god som for veg i dagen. Det er målt fartsreduksjoner mellom 3km/t og 10km/t. ...