• Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av forkjørsregulering av veger 

      Hagen, Erik B.; Stigre, Svein A.; Seim, Kjell; Lind, Ole Jørgen (Statens vegvesens rapporter;113, Report, 2012-04-19)
      I Norge er trafikkreglene vedrørende vikeplikt i kryss basert på høyreregelen. Forkjørsregulering er mindre vanlig her enn i andre europeiske land som vi gjerne sammenlikner oss med, der forkjørsregulering er hovedregelen. ...