• D-regioner i betongbruer 

      Hagen, Bjørnar Fuglaamoen; Nordlid, Magnus Berntzen (Master thesis, 2015)
      Oppgaven omhandler D-regioner i betongbruer. Det fokuseres spesielt på bruk av stavmodellen i bruksgrensetilstand. Det er gjennomført et litteraturstudium av stavmodellen og beregninger for seks ulike Dregioner fra ...