• Deglasiasjonsforløpet og sedimentære prosesser i Bjørnafjordsystemet 

      Nieuwenhuizen, Mari Bruvik (Master thesis, 2018)
      Hovedformålet med denne studien har vært å rekonstruere deglasiasjonsforløpet av Bjørnafjordsystemet i Vest-Norge, på bakgrunn av sedimentære prosesser og avsetningsmiljø. Datagrunnlaget baseres på høyoppløselige topas ...