• Tungtransport i Groruddalen : rapport fra en tverretatlig faggruppe, april 2009 

      Rosland, Pål; Presttun, Toril; Burheim, Jofrid; Bekken, Jon-Terje; Eilertsen, Jøran M.; Ramlo, Svenn A.; Broholm, Siri H.; Slipher, Petter Daae; Koren, Ellen-Christine; Riddervold-Jensen, Bjørn; Nysæter, Knut J. Fr.; Haakenaasen, Bjørn (Report, 2009-04)
      Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) ble behandlet i bystyret i juni 2006. Målet med planen var å legge strategiske føringer for utviklingen mot et bedre miljø i Groruddalen fram mot 2030. Ved behandlingen av HUG ...