• Skredfarekartlegging Fv91 Ullsfjordforbindelsen 

   Tveit, Knut Ivar Lindland (Master thesis, 2017)
   Fv91 Ullsfjordforbindelsen er et vegprosjekt i planleggingsfasen, som er planlagt gjennom områder som viser fare for stein-, snø-, flom-, og sørpeskred i aktsomhetskartene fra NVE. Med bakgrunn i dette vurderes skredfaren ...
  • Utløsende årsaker til løsmasseskred i Utvik og Stordalen 24. juli 2017 

   Rønningen, Ellen Sophie Sverdrup (Master thesis, 2018-06)
   Denne oppgaven tar for seg to områder på Vestlandet, Stordalen (Hordaland/Sogn og Fjordane) og Utvik (Sogn og Fjordane), som 24. juli 2017 ble rammet av skred- og flomhendelser. Målet med oppgaven har vært å undersøke ...