Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Rebekka
dc.date.accessioned2015-09-29T07:27:13Z
dc.date.available2015-09-29T07:27:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302366
dc.descriptionMasteroppgave - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fakultet for arkitektur og billedkunst. Institutt for byforming og planlegging.nb_NO
dc.description.abstractAlle vegplaner fremmes og behandles etter plan- og bygningsloven og vedtas av kommunene. Statens vegvesen kan likevel etter samråd med kommunen utarbeide og fremme forslag til vegplaner. Ofte oppstår det målkonflikter i planleggingen av hovedvegene. De fleste hovedvegplaner berører flere kommuner, og det blir ofte langvarige og ressurskrevende planprosesser. Denne oppgaven forsøsker å avdekke hvordan samspillet mellom Statens vegvesen og kommunene i planlegging av hovedveger fungerer og kan forbedres. Oppgaven er basert på case-studiene kommunedelplan E6 Ringebu sør-Frya gjennom Ringebu kommune og kommunedelplan E18 Akershus grense-Vinterbro gjennom Ås kommune. Det teoretiske perspektivet om brukes baseres på teori om planlegging. Oppgaven baseres på kvalitativ forskningsmetode. Datainnsamlingen har foregått gjennom litteraturstudie, dokumentanalyse og dybdeintervju. Case-studiene viser at det er Statens vegvesen som forslagsstiller som organiserer kommunedelplanarbeid som omhandler veg. Samarbeid med kommunene blir prioritert, og de fysiske løsningene gjenspeiler begge parters interesser. Målsettingene satt for planarbeidet er presise, tydelige og rasjonelle. Ved innsamling og vurdering av informasjon skal de rette tiltakene for å nå målsettingene fremkomme. Det utfordrende er å lande på de rette tiltakene, ettersom Statenes vegvesen jobber systematisk for å nå de satte målene, mens kommunene har en tendens til å tilpasse målene etterhvert som ny kunnskap og innsikt kommer inn i planprosessen og etter befolkningens ønsker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectKommunernb_NO
dc.subjectHovedvegernb_NO
dc.titleSamspillet mellom Statens vegvesen og kommunene i planlegging av hovedveger: Basert på case-studier av kommunedelplan E6 Ringebu sør-Frya og kommunedelplan E18 Akershus grense- Vinterbro.nb_NO
dc.title.alternativeThe interplay between the Norwegian Puplic Roads Administration and municipalities during planning of main roads. Based on case studies of the municipal master plans for E6 Ringebu south – Frya and E18 Akershus boarder-Vinterbro.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber187nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record