Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForsberg, Markus
dc.date.accessioned2015-08-24T07:20:25Z
dc.date.available2015-08-24T07:20:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297842
dc.descriptionMasteroppgave - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst. Institutt for byforming og planlegging.nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven i fysisk planlegging tar for seg det samarbeidet som Statens vegvesen og kommune skal føre ved planleggingen av riksveg. Studien bygger på forståelsen av en case hvor sterke motsetninger og dilemmaer kom til uttrykk gjennom aktørenes deltagelse i planleggingen av ny E6 i Nord-Fron kommune. Vi taler her om to ulike forvaltningsorganer som bekler vidt forskjellige roller innenfor samfunnsforvaltningen. Miljøaspektet ser ut til å komme i klem i møtet mellom de to forvaltningsaktørene, da de tillegger denne ulik betydning og prioritet. For den statlige miljø-forvaltingen er det viktig at planlegging av riksveg, og veganlegg generelt, - blir gjort på en fornuftig og mest mulig overveiende måte der en ser de mange hensynene en kan integrere en sammenheng. Alle gode mål og hensyn kan imidlertid ikke alltid ivaretas samtidig, derfor må man foreta avveininger og heller gi og ta i et plansamarbeid som denne. Vi kan se en sterk tilbøyelighet til at kommunen og Statens vegvesen vektlegger "seg og sitt" fremfor å komme den andre aktøren i møte i deres interesser og behov. Dette er litt satt på spissen, men gjennom casestudien kan vi spore et tydelig gjentagende mønster med henblikk på argumentasjon og vektlegging av interesser de to aktørene i mellom. Studien tar sikte på å avdekke og forklare disse ulikhetene på bakgrunn av teorier om de to aktørenes ansvarsområder og oppdrag i samfunnsforvaltningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M. Forsberg]nb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectSamfunnsøkonominb_NO
dc.subjectSamarbeidnb_NO
dc.titleMotsetninger og dilemmaer i riksvegplanlegging: En casestudie av samarbeidet mellom Statens vegvesen og Nord-Fron kommune i planleggingen av nye E6nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel