Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Hans Arild
dc.contributor.authorAbbas, Ammar
dc.contributor.authorSaley, Hoger
dc.contributor.authorFoss, Cecilie
dc.contributor.authorWozniak, Mariusz
dc.date.accessioned2015-08-24T07:06:11Z
dc.date.available2015-08-24T07:06:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297840
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Østfold. Avdeling for ingeniørfag.nb_NO
dc.description.abstractRiksvei 110 på strekningen Simo – St.Croix i Fredrikstad har idag vesentlig større trafikkmengde enn den er beregnet for. Med dette som utgangspunkt ønsker Statens Vegvesen å se på traseer som kan være aktuelle for en utvidelse av rv. 110 til en firefelts veg. Denne utvidelsen må sees i sammenheng med Intercity utbyggingen på Østlandet og de eksisterende planer for ombygging av jernbanen på strekningen som er under utarbeidelse. En samordning av disse prosjektene i tid og rom vil gi betydelige fordeler både kostnadsmessig og for å begrense anleggsperioden. Hovedutfordringen med prosjektet er å få plass til dobbeltsporet jernbane og firefelts vei i et relativt tettbebygd område. I tillegg skal nye kollektivknutepunkt etableres på strekningen i samme område som rv. 110 møter en av de andre store innfartsårene til Fredrikstad. Vi har vurdert 3 ulike alternativer til ny trasé. Grunnet jernbanens lite fleksible linjeføring, er nytt jernbanespor i stor grad begrenset til dagens korridor. Våre forslag til ny vegtrasé på strekningen Simo – St.Croix er derfor gitt med utgangspunkt i jernbanens plassering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[H.A. Haugen]nb_NO
dc.subjectKollektivtransportnb_NO
dc.subjectJernbanernb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.titleTrasé for firefelts vei og jernbane på strekningen Simo - St.Croix i Fredrikstadnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record