Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVolden, Sindre
dc.contributor.authorHaugsvold, Sverre
dc.contributor.authorMoen, Tone
dc.contributor.authorKalleberg, Amanda Kristine
dc.date.accessioned2015-08-19T12:47:14Z
dc.date.available2015-08-19T12:47:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297480
dc.descriptionBacheloroppgave - Høgskolen i Telemark. Fakultet for teknologiske fag. Bachelor i ingeniørfag.nb_NO
dc.description.abstractOppgaven er å se på nye løsninger for gående og syklende langs den 1,7 km eksisterende gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 325 fra Bakkenteigen til Borre. Målet er å øke sikkerheten, fremkommeligheten og tryggheten til både gående og syklende. I denne oppgaven er det vurdert fire alternativer. På bakgrunn av verktøy som spørreundersøkelse, brukerintervju, SFT (sikkerhet, fremkommelighet, trygghet) og faglig kompetanse, er det gjennomført en analyse. Konklusjonen bygger på analysen som viser at alternativet sykkelveg med fortau er det beste alternativet for gående og syklende mellom Bakkenteigen og Borre langs fv. 325 Gunnerødbrekka. Bredden på sykkelvegen med fortau er dimensjonert til 3 m på sykkelveg og 2,5 m på fortau. Denne bredden er større enn tallene på syklende og gående vil tilsi, men faktorer som SFT og framtidig vekst er vektlagt. Det er utarbeidet en teknisk rapport, en BIM-modell, et tegningshefte og et kostnadsestimat. Til dette er krav fra håndbøkene til Statens vegvesen fulgt, og der kravene ikke har vært mulig å oppnå må det søkes om fravik. BIM-modellen er produsert i Novapoint 19.20, og ut fra denne er tegningene produsert i AutoCAD. Overskuddsmassene er på ca. 4000 m3. Kostnadene for sykkelvegen med fortau er estimert i G-prog Beskrivelse til kr 6 162 478, kr 3600 pr løpemeter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[S. Volden]nb_NO
dc.subjectGangvegernb_NO
dc.subjectSykkelvegernb_NO
dc.subjectFortaunb_NO
dc.titleGs-veg, fv. 325 Gunnerødbrekka, Horten kommunenb_NO
dc.title.alternativePedestrian and cycle path, road 325 Gunnerødbrekka, Horten municipalitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel