Show simple item record

dc.contributor.authorRøys, Kristoffer Åsen
dc.date.accessioned2015-08-19T11:09:34Z
dc.date.available2015-08-19T11:09:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297452
dc.descriptionMasteroppgave - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractSIDRA INTERSECTION er en trafikkmodell som lenge har blitt brukt for å vurdere kapasitetsog avviklingsforhold i enkeltstående vegkryss. I versjon 6.0 ble programmet utvidet til også å kunne modellere vegnettverk. Denne funksjonaliteten ble videreutviklet i versjon 6.1 som ble lansert i februar 2015. Målsetningen i denne oppgaven er å beskrive og teste ut den nye nettverksmodellen i SIDRA INTERSECTION 6.1. For å kunne vurdere modellens styrker og svakheter i forhold til andre trafikkmodeller, ble SIDRA INTERSECTION 6.1 sammenlignet med den anerkjente nettverksmodellen AIMSUN 8.1. Modellene ble sammenlignet med hensyn på deres teoretiske grunnlag, samt hvor godt egnet de var til å modellere trafikksituasjonen i et utvalgt nettverk fra et urbant område. Nettverket som ble brukt for å teste ut modellene ligger på Sluppen i Trondheim og er ofte preget av store kødannelser og dårlig avviklingskvalitet i rushtiden. En rekke observasjoner, målinger og registreringer ble utført i felt for å gi grunnlag for å modellere trafikksituasjonen i nettverket. Ved modellering av trafikksituasjonen i det utvalgte nettverket ble det oppnådd resultater som samsvarte godt med observasjonene fra felt både ved bruk av SIDRA INTERSECTION 6.1 og AIMSUN 8.1. Begge modellene syntes dermed å være i stand til å modellere trafikksituasjonen i et vegnettverk med dårlig trafikkavvikling på en realistisk måte. Under modelleringen i SIDRA INTERSECTION 6.1 ble det imidlertid også funnet vesentlige begrensninger i programmets funksjonalitet, som reduserer dets anvendelighet til å utføre nettverksmodellering. SIDRA INTERSECTION 6.1 synes fremdeles å ha hovedfokus på modellering av enkeltkryss. Brukeren gis svært få muligheter til å detaljere utformingen av et nettverk på andre steder enn i kryssområdene og programmet produserer hovedsakelig resultater som omhandler trafikkforholdene i de enkelte kryssene i et nettverk. Modellen ble også funnet å være dårlig egnet til å modellere trafikkvariasjoner i et nettverk. Den nye nettverksmodellen anses derfor primært å være egnet til å utføre enkle analyser av små nettverk med enkel geometri og uten store trafikkvariasjoner. For mer detaljerte nettverksanalyser anses modellen å være utilstrekkelig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[K.Å. Røys]nb_NO
dc.subjectNettverknb_NO
dc.subjectModellernb_NO
dc.subjectTrafikknb_NO
dc.subjectVegkryssnb_NO
dc.titleModellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUNnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber178nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record