Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldavli, Richard
dc.contributor.authorJohansen, Petter Hauge
dc.date.accessioned2015-06-11T10:35:23Z
dc.date.available2015-06-11T10:35:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284907
dc.descriptionMasteroppgave - NTNU - Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.description.abstractSAMMENDRAG: Denne oppgaven vurderer tilstanden og beregner kapasiteten til Nerlandsøybrua. Brua er beregnet for både prosjektert tilstand og skadd tilstand, hvor skadeomfanget som fremkom av feltundersøkelser er blitt tatt i betraktning. Bua er ei bjelke-platebru som har 20 spenn og én søylerekke. Brua er totalt 404 m og har et hovedspenn på 40 m som er spennarmert. Brua har kun en kjørebane og møteplass på midten i hovedspennet. Den ble oppført i 1967. Brua har korrosjonsskader som kommer av kloridinntrenging. Tilstanden til brua ble undersøkt ved feltarbeider. Det ble gjort målinger av overdekning, undersøkt om det fantes bom områder, betongens kloridinnhold ble målt og armering ble blottlagt for å se etter korrosjonsprodukter og å måle diameter til armeringen for å se hvilke grad av skadene en skulle ta med videre til beregningene. Det ble funnet korrosjonsprodukter, men reduksjonen av armeringstverrsnitt var svært liten, generelt sett var det under 1% reduksjon av de armeringsjern som ligger ytterst i konstruksjonen som var korrodert bort. Dette gir et veldig lite tap av kapasitet. Det er i hovedsak blitt brukt NS 3473 for beregninger av brua og Statens vegvesens håndbok 238 for laster. Bruas kapasitet er generelt sett god nok for momenter og skjærkrefter, det er for torsjon i hovedspennet at brua ryker. Utnyttelsesgraden er her hele 2.80 for strekkbrudd. Det anbefales å stenge møteplassen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[R. Fjeldavli]nb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectBetongkonstruksjonernb_NO
dc.subjectTilstandnb_NO
dc.subjectKorrosjonnb_NO
dc.titleTilstandsvurdering og beregning av skadd betongbru: Nerlandsøybruanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber517nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record