Show simple item record

dc.contributor.authorNorconsult AS
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-10-13T12:12:37Z
dc.date.available2021-10-13T12:12:37Z
dc.date.issued2021-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2796010
dc.descriptionDenne rapporten er skrevet av Norconsult på oppdrag fra Statens vegvesenen_US
dc.description.abstractBylogistikk handler om forflytning av varer, utstyr, avfall og av personlige tjenesteytere til/fra og innenfor et byområde. Planleggernes oppgave er å utforme og regulere bymessige områder slik at bylogistikken og øvrige brukere kan tilpasse seg hverandre best mulig. Planleggerne trenger relevant og korrekt kunnskap om bylogistikkens behov, drivkrefter og om konsekvenser av regulering. I denne rapporten gås det gjennom et antall gjennomførte analyser og utredninger med henblikk å fremskaffe nøkkeltall eller generiske indikatorer for antall leveranser (varer og tjenester) som kunder mottar, og tiden kjøretøyet står stille mens det leverer varer/tjenester, heretter omtalt som biloppstillingstid. Det foreslås også metodikk for framtidige undersøkelser for å møte kunnskapsbehovet. Et viktig funn i litteraturgjennomgangen er at metodebruken er svært variert, både når det gjelder hvordan dataene samles inn og hvordan dataene er bearbeidet og strukturert. Videre er begrepene som benyttes forskjellige, og det er forskjeller i hva begrepene faktisk inneholder. Selv om det ofte synes å være underforstått, virker det å være to hovedtyper formål med undersøkelser av behovet for areal til bylogistikk i bymessige områder, som dem vi har gått gjennom i denne rapporten: • Behovet for å planlegge nye (større) områder, eksempelvis ved utvikling av bymessig bebyggelse/gatemiljø i transformasjonsområder • Behovet for å gjøre endringer i eksisterende gater og bymiljøeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorconsulten_US
dc.relation.ispartofseriesNorconsultrapport 5207600;
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.titleVarelevering i urbane områderen_US
dc.title.alternativeHva kan eksisterende undersøkelser fortelle oss?en_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderNorconsulten_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal