Show simple item record

dc.contributor.authorKjølseth, Jahn Ivar
dc.coverage.spatialTrondheimen_US
dc.date.accessioned2021-08-18T13:04:32Z
dc.date.available2021-08-18T13:04:32Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770134
dc.description.abstractIfølge Nasjonal transportplan er det et mål at daglige reiser på korte avstander skal i mest mulig grad utføres ved hjelp av sykkel, gåing og kollektivtransport. Sykkel blir ofte trukket fram som et transportmiddel som har gode forutsetninger for å konkurrere med bilen i urbane byområder med høy fortetting. Trondheim er blant byene i Norge med høyest sykkelandel, og har som mål å bli best i Norge på sykling. Likevel opplever Trondheim at sykkelandelen går ned på vinterstid, mye på grunn av kjøligere vær, dårligere føre på sykkelveiene. For at sykkelen skal bli et reelt alternativ for bilen er det viktig å kunne vite hvilke barrierer som gjør noen syklister mindre tilbøyelig til å velge sykkel om vinteren. I tillegg er det viktig å kunne vite mer om hva som driver de som faktisk sykler om vinteren. En større kartlegging av faktorer og forhold som spiller inn på syklister og andre reisendes reisemiddelvalg, vil kunne bidra til å finne fram til strategier for hvordan man kan bevare mye av sykkelandelen fra sommer over til vinter. Denne studien tar for seg arbeidstakere som jobber på området Sluppen, sør i Trondheim, og deres reisevaner til og fra jobb. Studien benytter spørreundersøkelser og dybdeintervjuer til datainnsamling, og formålet er å kartlegge arbeidernes reiser og deres holdninger til vintersykling. Ved å undersøke hvilke faktorer som påvirker arbeidstakernes reisemiddelvalg på vinterstid, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å forhindre reduksjon i sykkelandelen blant arbeidstakerne på vinterstid, sikter studien på å kunne bidra til videre forskning på hvordan værforholdene på vinterhalvåret påvirker jobbsykkelandelen.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisher[J.Kjølseth]en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSyklingen_US
dc.subjectvintersyklingen_US
dc.subjectjobbsykling,en_US
dc.subjectværen_US
dc.subjectføreen_US
dc.subjectinfrastrukturen_US
dc.subjectdrift og vedlikeholden_US
dc.subjectsykkelandelen_US
dc.titleJobbsykling på vinterstid – En case-studie av arbeidstakere på Sluppenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber107en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [590]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal