Show simple item record

dc.contributor.advisorKristin Marie, Berg
dc.contributor.authorMyklebost, Markus
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-08-04T12:45:46Z
dc.date.available2021-08-04T12:45:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766238
dc.descriptionBacheloroppgave 2021, Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø - og biovitenskapelige universiteten_US
dc.description.abstractBachelorens overordnende tema er; hvordan plassering av viltgjerder og terrengets utforming påvirker drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Basert på erfaringer fra drift og vedlikehold belyses momenter som er utfordrende for drift og vedlikehold knyttet til viltgjerder. Der problemer belyses, introduseres det løsningsforslag basert på egne erfaring kombinert med dagens retningslinjer for viltgjerder og tilgjengelig litteratur. Teoridelen bygger på Statens Vegvesens håndbokserie, og det innhentes teori fra utenlands litteratur. Det er alt skrevet en del litteratur og gradsoppgaver om viltgjerder og dets påvirkning for vilt. Det denne bacheloroppgaven bringer nytt til bords, er at innfallsvinkelen er rettet mot drift og vedlikehold av viltgjerder. Selv om fokuset er rettet mot og går til favør av drift og vedlikehold, blir vilt forsøkt hensyntatt da viltgjerdets funksjon bl.a. er å redusere sammenstøt mellom vilt og trafikanter. Det fremlegges råd og prinsipper for oppsetting av viltgjerder og dets plassering i terreng. Rådene og prinsippene skal både redusere utførendes risiko knyttet til ordinær drift og vedlikehold, trafikkbilde, arbeid i høyden m.m. Det trekkes også frem hvordan ‘’nye bygge prinsipper’’ kan være økonomisk samfunnsbesparende. Oppgaven vektlegger at; ved å fasilitere for drift og vedlikehold, vil viltgjerdets standard øke og kostnader knyttet til drift og vedlikehold reduseres uten at dette skal gå på bekostning av sluttresultatet. Oppgaven har hovedsakelig tatt for seg viltgjerder i Follo i Viken fylke, men innhenter eksempler og utførelse fra området utenfor Follo.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectlandskapen_US
dc.subjectsamfunnen_US
dc.subjectterrengformingen_US
dc.subjectutformingskraven_US
dc.subjectviltjerdeen_US
dc.subjectdrift og vedlikeholden_US
dc.subjectveien_US
dc.subjecttilretteleggeen_US
dc.subjectfasilitereen_US
dc.subjectavbøtende tiltaken_US
dc.subjectavbøtendeen_US
dc.subjectStatens vegvesenen_US
dc.titleViltgjerder langs veg - plassering og terrengformingen_US
dc.title.alternativeWildlife fences along public roads – location and landscape engineeringen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [590]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal