Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-06-08T14:00:43Z
dc.date.available2021-06-08T14:00:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7207-671-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758546
dc.description.abstractDenne håndboken er en oppdatert utgave av Håndbok 217 Anslagmetoden, som kom ut i januar, 2011. Inndelingen av håndboken ble i 2011 justert og fornyet samtidig som veiledningen er tilpasset det nye Anslagverktøyet Anslag 4.0. Den reviderte og oppdaterte håndboken er tilpasset endrede krav, samt omhandler i større grad de tidligere planfasene og temaet usikkerhet bedre enn den forrige versjonen. I forbindelse med oppdateringen av håndboken er det laget eksempler med det nye Anslagverktøyet som illustrerer bruk og krav på en bedre måte enn tidligere. Det er utarbeidet ett eksempel på et stort prosjekt og et på et lite prosjekt. Disse ligger som egne vedlegg til håndboken. I tillegg vil samleprosesslisten bli oppdatert og lagt som vedlegg til håndboken. En sjekkliste som skal være til hjelp for prosessleder i forberedelses, gjennomføring og etterarbeidsfasen er utarbeidt og ligger vedlagt håndboken. Det er også utarbeidet et eksempel på bruk av samvariasjon som ligger vedlagt håndboken. Alle vedleggene til håndboken ligger som egne vedlegg ved siden av håndboken, og oppdateres etter behov. I arbeidsgruppen for revidert Håndbok R764 har Erling Graarud fra ViaNova, Frode Drevland og Olav Torp fra NTNU i tillegg til Eirik Øvstedal, Geir Saxebøl og Geir Enersen fra Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet deltatt. Mary-Ann Breisnes fra Region øst, Erik Rød fra Region midt og Rolf Ove Lunden fra Region sør har også bidratt i arbeidet. Det er i denne håndboken tatt inn de krav som gjelder per juni 2014.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAnslagsmetodeen_US
dc.titleAnslagsmetoden [R764]en_US
dc.typeBooken_US
dc.source.pagenumber60en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal