Show simple item record

dc.contributor.authorBruun, Magne
dc.date.accessioned2021-05-26T07:33:35Z
dc.date.available2021-05-26T07:33:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7704-141-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756374
dc.description.abstractDen europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 har Statens vegvesen forpliktet seg til å ta hensyn til konvensjonens intensjoner gjennom prosjektering, planlegging og forvaltning både i byer og tettsted så vel som i det landlige landskapet. Verdien av kulturlandskap løftes også frem i St.meld.nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019: «Regjeringen har som mål å begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og dyrket jord.» Hensynet til landskapsverdier har i lang tid vært viktig for Statens vegvesen. Alléer representerer store kultur- og naturverdier. De preger landskapet, og gir opplevelse av skjønnhet for de vegfarende. Alléene forteller også en historie om et område. Vi har på langt nær så mange, og så storslåtte alléer som for eksempel Sverige – for ikke å snakke om hvilke tradisjoner de har for planting av alléer videre sør- og østover i Europa. Men dette er kanskje en enda større grunn til å ta vare på det «vesle» vi har. I samarbeid med Riksantikvaren og Universitetet for miljø- og biovitenskap, har Statens vegvesen vurdert hvilke verdier alléene langs vegene representerer, og satt i gang en kartlegging langs riks- og fylkesveger. Gjennom boken «alléer langs vei og gate» som er forfattet av landskapsarkitekt og professor emeritus Magne Bruun, ønsker vi å formidle og spre kunnskap om alléenes historie. Redaksjonsråd for boken har vært landskapsarkitektene Sunniva Schjetne og Alf Støle – Statens vegvesen. Vi vil rette en takk til landskapsarkitekt Mette Eggen for faglige innspill og til Brit Elve Strand – Statens vegvesen for utformingen av boken.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHistorisk utviklingen_US
dc.subjectalléeren_US
dc.subjectprivateide anleggen_US
dc.subjectoffentlig veg og gateen_US
dc.subjectRiksantikvarenen_US
dc.subjectUniversitetet for miljø-og biovitenskapen_US
dc.titleAlléer langs vei og gateen_US
dc.title.alternativehistorisk utvikling av alléer i privateide anlegg og langs offentlig vei og gateen_US
dc.typeBooken_US
dc.source.pagenumber144en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal