• Saltstabilisering av kvikkleire (SAK) - Workshop 12. september 2019 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2019)
   12. september 2019 ble det arrangert workshop for FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» ved Nord Universitet i Stjørdal. Det var totalt 24 deltakere til stede og 4-5 deltakere som fulgte live-streamen. ...
  • Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 1: Installasjonsmetoder 

   Helle, Tonje Eide; Kirkevollen, Ole Vidar; Bache, Bjørn Kristian Fiskvik; Le, Thi Minh Hue (Report, 2019-09-11)
   Denne rapporten omhandler Arbeidspakke 1 Installasjonsmetoder. Målsetningen med arbeidspakken er å finne skånsomme installasjonsmetoder for saltbrønner i kvikkleire. Ulike installasjonsmetoder er testet ut på National ...
  • Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 2: Kost-/nytte og miljø 

   Hamel, Bob; Strand, Stein-Are; Kjøsnes, Arne Jørgen; Kvennås, Marianne; Bache, Bjørn Kristian Fiskvik (Report, 2019-09-11)
   Denne rapporten omhandler Arbeidspakke 2 Kost-/nytte og miljø. Rapporten er revidert 10.09.2019. Målsetningen med arbeidspakken er å vurdere kost-/nytte av saltbrønninstallasjon sammenlignet med topografiske tiltak og ...
  • Saltstabiliering av kvikkleire, SAK - Arbeidspakke 3: Evaluering og anbefalinger 

   Helle, Tonje Eide (Report, 2021-01-27)
   Denne rapporten omhandler Arbeidspakke 3 Evaluering og anbefalinger. Målsetningen med arbeidspakken er å evaluere installasjonsmetodene med hensyn på installasjonseffekter, kostnader og klima. Videre skal arbeidspakken ...