Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSagberg, Fridulv
dc.contributor.authorBjørnskau, Torkel
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-01-11T12:00:07Z
dc.date.available2021-01-11T12:00:07Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.issn0808-1190
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722357
dc.description.abstractFartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem år. Dette kan delvis forklares av at det er blitt flere eldre bilførere, og at disse i gjennomsnitt kjører saktere enn yngre førere. Dette er påvist gjennom et prosjekt i tre deler: A) Analyse av data fra Statens vegvesens tellepunkter; B) Fartsmålinger koblet til etterfølgende intervju med førere og data fra Motorvognregisteret om bil og eier; og C) Beregning av eldre føreres andel av trafikkarbeid, basert på reisevaneundersøkelsene i 2008 og 2014. Selv om endret alderssammensetning forklarer noe av fartsreduksjonen, er det andre faktorer som forklarer størstedelen av reduksjonen. Sannsynlige forklaringer er bl.a. økt trafikkmengde og lavere forekomst av store fartsovertredelser.en_US
dc.description.abstractAverage speed on Norwegian roads with an 80 km/h speed limit has decreased by about 1 km/h during the last 5 years. This is partly due to an increase in the share of older drivers, and the fact that older drivers drive more slowly than younger drivers. This was shown in a three-phase project: A) Analysis of speed data from permanent traffic counting stations; B) Speed measurements combined with downstream driver interviews and with register data on vehicles and owners; and C) Estimation of changes in kilometres driven by older drivers, based on national travel surveys in 2008 and 2014. Even though the changed age composition of the driver population explains part of the speed decrease, most of the decrease is due to other factors, and probable explanations are increased traffic volume and decreased prevalence of large speeding violations.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1462/2016
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBilalderen_US
dc.subjectEldre førereen_US
dc.subjectFarten_US
dc.subjectMotorvognregisteren_US
dc.subjectTellepunktdataen_US
dc.subjectVeikantundersøkelseen_US
dc.titleFart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/ten_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal