Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjordal, Heidi
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-11T08:51:11Z
dc.date.available2020-11-11T08:51:11Z
dc.date.issued2010-06-30
dc.identifier.issn1504-5005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687264
dc.description.abstractRapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Gjennom samarbeid med Jernbaneverket er banetransport også inkludert. Denne rapporten er et samarbeid mellom delprosjekt 2 "Innsamling, lagring og bruk av data" og delprosjekt 4 "Snø-, stein-, jord- og flomskred". Etter tre større steinsprang på ett år (24.8.2008, 5.6.2009 og 16.6.2009) besluttet vegdirektøren at rv. 70 mellom Sunndalsøra og Oppdøl skulle stenges inntil en overordnet risikovurdering av steinsprangfaren på strekningen forelå. Statens vegvesen utførte analyser av skredforhold og klimatiske forhold mens selve risikovurderingen og vurdering av de geologiske forhold ble utført av Multiconsult i juli 2009. Denne rapporten beskriver kort forholdene på strekningen og arbeidet som ble utført. Vedlagt er artikkel som beskriver arbeidene som ble utført og tre notater som inneholder bakgrunns-materiale om steinspranghendelser og klimatiske forhold på strekningen.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;2600
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKlima og transporten_US
dc.subjectSteinsprangen_US
dc.subjectSkreden_US
dc.subjectOppdølsstrandaen_US
dc.titleRisikovurdering av steinsprangfare på Oppdølsstranda : Samling av bakgrunnsmaterialeen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTransportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber65en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal