Show simple item record

dc.contributor.authorTretvik, Terje
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-11-05T07:32:54Z
dc.date.available2020-11-05T07:32:54Z
dc.date.issued2008-06-26
dc.identifier.isbn978-82-14-04561-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686474
dc.description.abstractUndersøkelsen som dokumenteres i denne rapporten inngår i Vegdirektoratets Etatsprosjekt Miljøvennlig bytransport, og tar for seg årsaker til variasjon i transportmiddelbruken med spesiell fokus på sykling. Delprosjekt 1 tar for seg sykling og betydningen av topografi og arealbruk med kommunene Skedsmo og Tønsberg som case. Delprosjektet 2 fokuserer på sykling og betydningen av reisetid og har Vestfoldbyen som case. I det første delprosjektet er data om reisevaner slått sammen fra flere undersøkelser som ble gjort i 2001, og det er koblet inn data om sonene og sone-til-sone relasjonene fra grunnlagsdataene til regionale transportmodeller og kartdatakilder. Sykkelbruken er analysert som andel sykkel mellom sonepar med trafikk internt i hver kommune. I det andre delprosjektet er datagrunnlaget opplysninger om hvor ofte yrkesaktive og skoleelever og studenter reiste kollektivt, kjørte bil og syklet til sitt oppmøtested for arbeid/skole, den måneden i året undersøkelsen ble gjort. For reisemåter som har blitt brukt er det gitt opplysninger om reisetidskomponenter, og det er kodet på data om gjennomsnittlig høydemeter for sonene og sone-tilsone avstander.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;SINTEF A7057
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSamferdselen_US
dc.subjectTrafikken_US
dc.subjectReisevaneren_US
dc.subjectSykkelbruken_US
dc.titleForklaringer på transportmiddelbruk – Casestudie sykkelen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTransportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Miljøvennlig bytransport - FoU-program (2007-2011) [22]
    Målet med FoU-programmet var å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og tettsteder.

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal