Show simple item record

dc.contributor.authorFigenbaum, Erik
dc.contributor.authorKolbenstvedt, Marika
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-21T10:39:03Z
dc.date.available2020-10-21T10:39:03Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.isbn978-82-480-1718-9
dc.identifier.issn0808-1190
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684143
dc.description.abstractEn spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, sammenlignet med bensin- og dieselbileiere. Elbileiere er yngre, har flere barn og biler, høyere yrkesdeltagelse og lengre jobbreisevei enn de andre nokså like gruppene. Ladbare hybridbiler og elbiler konkurrerer pga. insentivstrukturen ikke om samme kunder. Elbilene brukes mest totalt og hverdagsturer, minst på ferieturer. Bilene lades hjemme, til dels på arbeid og sjelden ellers. Elbileierne klarer hverdagen bra, 83% har aldri droppet en reise, kun 6% har avbrutt en reise. Droppede og avbrutte reiser kan halveres med bedre ladeinfrastruktur. Ladbare hybridbiler kjøres gjennomsnittlig 55% i «elmodus» og 63% på arbeidsreiser. Kjøperne motiveres i hovedsak av sparte kostnader og miljø. Elbileiere motiveres i tillegg av insentiver som gratis bomring.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1492/2016
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectElbilen_US
dc.subjectLadbareen_US
dc.subjecthybridbileren_US
dc.subjectSpørreundersøkelseen_US
dc.subjectBrukererfaringeren_US
dc.titleLearning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle usersen_US
dc.title.alternativeLærdommer fra brukere av elbiler og ladbare hybridbiler – Resultater fra en spørreundersøkelse blant bileiereen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTransportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal