Show simple item record

dc.contributor.authorCaspersen, Elise
dc.contributor.authorØrving, Tale
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T11:20:31Z
dc.date.available2020-10-14T11:20:31Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682775
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer trafikkarbeid, utslipp og miljøkonsekvenser for næringstrafikk i Bergen, Stavanger og Trondheim. Arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende samferdselsstatistikk fra SSB og utslippstall fra utslippskalkulatoren The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA). Ingen data er samlet inn i prosjektet. Vi finner at næringstrafikk er kilde til utslipp av rundt 76 000, 52 000 og 46 000 tonn CO2 og 260, 200 og 180 tonn NOx i hhv Bergen, Stavanger og Trondheim. Utslippsmengdene er tett knyttet til mengden næringstrafikk (målt i kjørte kilometer) og anvendte utslippsfaktorer fra HBEFA. Av den grunn bør tallene tolkes som en indikasjon på utslippsnivåer heller enn endelige verdier. Det er kun næringstrafikk innad i bykommunene og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser som har vært av interesse i dette arbeidet. Næringstrafikk utenfor de utvalgte bykommunene er ikke inkludert i beregningene, uavhengig av om det utføres med et kjøretøy som er registrert i kommunen. Rapporten er utført på oppdrag fra Vegdirektoratet i forbindelse med bystrategien som skal inngå i plangrunnlaget til Nasjonal Transportplan 2022-2033.en_US
dc.description.abstractThis report presents environmental impacts from commercial traffic in three Norwegian cities; Bergen, Stavanger and Trondheim. Existing transport statistics collected by Statistics Norway and emission factors from The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA) are used. No data is collected in the project. The analysis shows that commercial traffic contributes with approximately 76,000; 52,000; and 46,000 tons of CO2 and 260; 200; and 180 tons of NOx in Bergen, Stavanger and Trondheim respectively. Emissions are closely linked to the amount of traffic (measured using number of vehicle kilometers) and the accuracy of the HBEFA figures. Hence, the numbers presented should be interpreted as an indication of emissions, rather than actual figures. In this research, only traffic within the urban areas is of interest. Commercial traffic outside the selected urban areas is not included, regardless of whether the traffic is carried out by a vehicle registered in the selected urban area or not. The report has been carried out on behalf of the Norwegian Public Roads Administration.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.relation.ispartofseriesTØI rapport;1669/2018
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBylogistikken_US
dc.subjectNæringstrafikken_US
dc.subjectMiljøeffekteren_US
dc.titleNæringstrafikk og tilhørende utslipp og miljøkonsekvenser - Bergen, Stavanger og Trondheimen_US
dc.typeReporten_US
dc.rights.holderTØI Transportøkonomisk Institutten_US
dc.source.pagenumber56en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal