• Erfaring med handelsanalyser i framtidens byer 

   Tennøy, Aud; Loftsgarden, Tanja; U. Hanssen, Jan; Strand, Arvid (TØI rapport;1071/2010, Report, 2010-05)
   Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres ...
  • Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss 

   Sørensen, Michael Wøhik Jæger; Loftsgarden, Tanja (TØI rapport;1108/2010, Report, 2010-11)
   Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (samruktsområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengers fremkommelighet ...