• Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport 

      Vågane, Liva; Brechan, Inge; Hjorthol, Randi (TØI rapport;1130/2011, Report, 2011-01)
      I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) er ca 29 000 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål ...