• Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Oppnådd friksjon med ulike dekk 

   Nonstad, Bård (Working paper, 2017-10-19)
   Hensikten med testene var å se på forskjeller i friksjonsverdier på et standard måledekk for friksjonsmålere sammenlignet med vinter- og sommerdekk for personbil. Friksjonsmålebilen OSCAR er benyttet som testenhet og vanlig ...