• ViaCal- Kalibreringshjelp for friksjonsmålere 

      Flåthen, Helge (ViaTech notat;USR500143, Working paper, 2017-06-05)
      ViaCal er et PC-program som brukes som kalibreringshjelp ved kalibreringssamlinger for friksjonsmålere. Programmet kan håndtere måledata fra OSCAR-, RoAR- og ViaFriction-målere. Måledata fra både enspors- og flerspors-målere ...