• Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Variasjon i kalibreringsverdi for spredere 

   Bolme, Inge (Lab.rapport;XXX-2016, Report, 2016-04-18)
   Tallerkenspredere benyttes innen vinterdrift til salting og sanding. Gitt at en spesifikk kalibreringsprosedyre gjennomføres er mengdenøyaktigheten ment å skulle være god. Like fullt erfarer en at mengdenøyaktigheten synes ...