Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKurnosova, Elena
dc.date.accessioned2020-09-09T12:59:08Z
dc.date.available2020-09-09T12:59:08Z
dc.date.issued2020-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677094
dc.descriptionMasteroppgave, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Det juridiske fakultet, UiOen_US
dc.description.abstractDet å gjennomføre en risikovurdering kan for mange virke komplisert og vanskelig. Mange har begrenset innsikt i hva som ligger i en risikovurdering og foretrekker å bruke eksterne ressurser. Datatilsynets årsrapport viser at det er stor usikkerhet vedrørende gjennomføring av risikovurdering: 29 prosent av henvendelsene i 20183 og 34 prosent av henvendelsene i 20194 til Datatilsynets veiledningstjenesten var spørsmål om risikovurderinger og andre temaer knyttet til informasjonssikkerhet. Til tross for eksisterende usikkerhet og manglende kunnskap, er det likevel nødvendig å gjennomføre en risikovurdering av behandlingen. I og med at behandlingen av personopplysninger vanligvis skjer i et informasjonssystem, velger man ofte å risikovurdere systemet som behandler disse opplysningene før systemet tas i bruk. I tilfeller der systemet allerede var i bruk før personvernforordningen trådte i kraft, er det likevel nødvendig å gjennomføre en ny risikovurdering for å undersøke om personopplysningene behandles i tråd med det nye regelverket.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRisikovurderingen_US
dc.subjectForvaltningsinformatikken_US
dc.subjectPersonvernregelverketen_US
dc.subjectpersonvernforordningenen_US
dc.subjectStatens vegvesenen_US
dc.subjectatferdsnormeren_US
dc.subjectsertifiseringsmekanismeren_US
dc.titleRisikovurdering av et av Statens Vegvesens fagsystem etter krav i personvernforordningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber73en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal