Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsson, Roger
dc.contributor.advisorBrandt, Nils
dc.contributor.authorEngeskaug, Siri
dc.coverage.spatialLier, Viken fylkeskommuneen_US
dc.date.accessioned2020-08-20T11:25:54Z
dc.date.available2020-08-20T11:25:54Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673193
dc.descriptionMasteroppgave i miljø- og geoteknologi - NTNUen_US
dc.description.abstractI forbindelse med planlegging av ny E134 mellom Dagslett og E18 i Lier i Viken fylkeskommune, er det blitt utført ingeniørgeologiske vurderinger i tidligfase av vegtunnelen for “Vikeralternativet”. Vegtunnelen som omtales som Vikertunnelen i denne oppgaven er en 4,7 km lang tunnel gjennom Lieråsens drammensgranitt. I denne oppgaven vil det bli sett på bergmassekvalitet, bergspenningsforhold, svakhetssoner og andre stabilitetsproblemer som svelleleire og dypforvitring. Innlekkasje, krav til tetthet og bergsikring vil også bli vurdert. De ingeniørgeologiske vurderingene vil bli basert på litteratur, kartstudier, innhentet informasjon fra nærliggende anlegg, tidligere utførte undersøkelser og numerisk analyse.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisher[NTNU]en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVikertunnelenen_US
dc.subjectstabiliteten_US
dc.subjectsikringen_US
dc.subjectvegtunnelen_US
dc.subjectmiljø- og geoteknologien_US
dc.subjectBergmassekvaliteten_US
dc.subjectBergspenningsforholden_US
dc.subjectSvakhetssoneren_US
dc.subjectstabilitetsproblemeren_US
dc.titleVikertunnelen: Ulike ingeniørgeologiske problemstillinger knyttet til stabilitet og sikring av vegtunnelen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber195en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal