Show simple item record

dc.contributor.authorEngelstad, Joachim
dc.date.accessioned2020-08-14T10:27:44Z
dc.date.available2020-08-14T10:27:44Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671990
dc.description.abstractStatens vegvesen har, gjennom rapporten «Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen», utviklet en skrivebordsøvelse hvis formål er å estimere en gitt vannforekomst sin sårbarhet for veg-relaterte kjemiske miljøpåvirkninger. 15 forskjellige sårbarhetskriterier, basert på naturmangfoldloven og vannforskriften, ble tatt med i sårbarhetsvurderingen av 34 nasjonale vannforekomster.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;578
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectVegavrenningen_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.subjectNaturmangfoldlovenen_US
dc.subjectSårbarhetsanalyseen_US
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Miljøen_US
dc.titleVannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei: Metodeuttesting driftsfase og utdypende veiledningen_US
dc.title.alternativeWater bodies vulnerability to runoff water from roads: Testing and in-depth guiding of the methodologyen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber70en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal