Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSaunes, Halvor
dc.contributor.authorVærøy, Nina
dc.contributor.authorÅstebøl, Svein Ole
dc.date.accessioned2020-08-12T14:31:15Z
dc.date.available2020-08-12T14:31:15Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671788
dc.description.abstractCOWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet undersøkt 39 innsjøer i Sør, Vest, Midt og Nord-Norge i 2017. Hensikten med kartleggingen har vært å undersøke innsjøene med hensyn på salt- og oksygengradienter i topp-/bunnvann og mulig påvirkning fra vegrelatert forurensning. Det er prøvetatt toppvann (1 m dyp) og bunnvann (dypeste punkt) fra hver av innsjøene. Vannprøvene ble analysert på totalt organisk innhold (TOC), total fosfor (Tot-P), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn), jern (Fe), mangan (Mn), antimon (Sb), kalsium (Ca), natrium (Na) og klorid (Cl). Det er blitt gjennomført profileringer av vannsøylen med måling av pH, konduktivitet, oksygen og temperatur. Det ble også gjennomført prøvetakning av planteplankton for å undersøke samfunnsstruktur i 8 av innsjøene.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;564
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectPlanteplanktonen_US
dc.subjectSjiktningen_US
dc.subjectInnsjøeren_US
dc.subjectTungmetalleren_US
dc.subjectVegsalten_US
dc.subjectTransportavdelingen Klima og miljøen_US
dc.titleUndersøkelsen av vegnære innsjøer i Norge: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser - 2017en_US
dc.title.alternativeAn investigation of lakes with close proximity to roads in Norway: Analysis of water chemistry and phytoplankton community - 2017en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber75en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal