Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBaardvik, Gunvor
dc.date.accessioned2020-08-10T06:13:38Z
dc.date.available2020-08-10T06:13:38Z
dc.date.issued2016-03-03
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671241
dc.description.abstractI et område hvor det planlegges en ny transportåre, er det ikke til å unngå å påvirke grunnvann og overflatevann. Siden et veganlegg innebærer store terrenginngrep er det vanskelig å forutsi hvordan vannet vil bevege seg i anleggsperioden og etter ferdigstillelse av veien. De ulike planfasene som normalt inngår i vegprosjekter er gjennomgått, med fokus på hvor og når man skal planlegge avbøtende tiltak for vassdrag som blir berørt av vegprosjektet, slik at de blir mest mulig effektive.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;506
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Miljøen_US
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectVannveieren_US
dc.subjectVannhåndteringen_US
dc.subjectVannkvaliteten_US
dc.subjectPlan-leggingen_US
dc.subjectVegutbyggingen_US
dc.subjectErosjonen_US
dc.titleVann i tidlig planfase: Kartlegging av vannveier i tidlig planfase og avbøtende tiltak for å redusere vegprosjektets innvirkning på vann og vannmengder, nedbørsfelt og resipienter i bygge- og driftsfasenen_US
dc.title.alternativeWater in early plan process: Assessment of waterways in early plan process and mitigation measures to reduce the road projects impact on water and water volumes, catchments and recipients in construction and operation of roadsen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber25en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal