Show simple item record

dc.contributor.authorRørvik Godø, Merete
dc.coverage.spatialNorway, region midten_US
dc.date.accessioned2020-07-28T08:18:06Z
dc.date.available2020-07-28T08:18:06Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670292
dc.description.abstractRapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2015. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. Rapporten sier også litt om foreslåtte tiltak i etterkant av ulykkene. Rapporten er basert på data fra UAG-rapportene som er utarbeidet fra den enkelte ulykke. Det var til sammen 12 ulykker i 2015 og 13 personer omkom i disse ulykkene.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;416
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVeg- og transportavdelingen Trafikksikkerhet, miljø og forvaltningsseksjonenen_US
dc.subjectTrafikksikkerheten_US
dc.subjectUlykkesanalyseen_US
dc.subjectRegion midten_US
dc.subject2015en_US
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.titleDødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015en_US
dc.title.alternativeIn Depth Analysis of Fatal Road Accidents in 2015: Central Region 2015en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber24en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal