Show simple item record

dc.contributor.authorFjermestad, Halldis
dc.contributor.authorGundersen, Elisabeth
dc.contributor.authorHagelia, Per
dc.contributor.authorMoen, Anne Brit
dc.contributor.authorTorp, Malin
dc.coverage.spatialNorway, Rv. 4 på Granen_US
dc.date.accessioned2020-06-24T12:08:59Z
dc.date.available2020-06-24T12:08:59Z
dc.date.issued2018-04-26
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2659322
dc.description.abstractI 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå Fylkesmannen, Miljødirektoratet (MD) og Statens strålevern (SSV) blei det gitt fleire vilkår som måtte oppfyllast av Statens vegvesen. Dette galdt særleg geotekniske, hydrologiske og geokjemiske forhold i og omkring masselageret; prosedyrar for klassifisering med omsyn til potensial for utlekking av syre og tungmetall og krav til oppfølging i anleggsfasen og driftsfasen. Denne rapporten er eit sluttdokument frå Statens vegvesen til MD og SSV. Rapporten går gjennom alle undersøkingar, analysar og tiltak som er utført og presenterer erfaringar med korleis potensielt forureinande masse kan nyttast som ressurs i samband med vegbygging når forholda ligg til rette for det.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;333
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectAlunskiferen_US
dc.subjectSvartskiferen_US
dc.subjectSyre- og tungmetallpotensialen_US
dc.subjectUtlekkingen_US
dc.subjectTunnelen_US
dc.subjectMasseutskifting av myren_US
dc.subjectXRFen_US
dc.subjectLogistikken_US
dc.titleRv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringeren_US
dc.title.alternativeNational Road 4, utilization of black shale : Final report and experiences gathereden_US
dc.typeReporten_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal