Show simple item record

dc.contributor.authorEscudero (Norsk Institutt for Vannforskning, Carlos NIVA)
dc.contributor.authorGarmo (Norsk Institutt for Vannforskning, Øyvind NIVA)
dc.date.accessioned2020-06-22T08:49:36Z
dc.date.available2020-06-22T08:49:36Z
dc.date.issued2014-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658966
dc.description.abstractTunnelbygging produserer spillvann som ofte er svært basisk. Slikt vann kan være giftig for vannlevende organismer, og pH bør senkes før utslipp til resipient. En prototype reaktortank ble bygget for å senke pH i basiske løsninger med CO2-gass. Det ble gjennomført eksperimenter med tre syntetiske løsninger laget ved å fortynne syrer og baser, og med en prøve av ekte tunneldrivevann fra Gran, rv.4. pH sank raskt til 8,0 når CO2 ble tilsatt til de basiske løsningene. pH sank betydelig saktere under pH 7,0. CO2- konsentrasjonen var lav (<40 mg/L) når pH var høyere enn 8,0, men økte raskt når pH sank under 8,0. Til å begynne med sank pH raskere og CO2-konsentrasjonene økte fortere ved 4 °C enn ved 15 °C, men det var ingen klare forskjeller når eksperimentene ble avsluttet. Konsentrasjonen av løst CO2 som trengs for å senke pH i tunneldrivevann til 8,0 er trolig ikke akutt toksisk for fisk, men kan raskt nå toksiske nivåer hvis pH fortsetter å falle.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;298
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingenen_US
dc.subjectTunnelen_US
dc.subjectTunneldrivevannen_US
dc.subjectCO2en_US
dc.subjectpHen_US
dc.titleUsing CO2-gas to lower the pH of tunnelling waste water : laboratory test and assessment of toxic potentialen_US
dc.title.alternativeBruk av CO2-gass for å senke pH i tunneldrivevann : Laboratorietester og vurdering av potensiell giftighetsgraden_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal