Show simple item record

dc.contributor.authorEvensen, R.
dc.contributor.authorHolen, Å.
dc.contributor.authorMahle, A.
dc.contributor.authorViaNova
dc.contributor.authorØstmoen, T.
dc.contributor.authorAas-Jakobsen, Dr.Ing A.
dc.date.accessioned2020-06-12T06:50:25Z
dc.date.available2020-06-12T06:50:25Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657801
dc.description.abstractRapporten diskuterer kostnadene ved en del av klimatilpasningstiltak forslått i Statens vegvesens FoU prosjekt ‘Klima og transport’. Arbeidet er begrenset til forslag som innebærer helt konkrete tiltak og medfører kostnader. Både planlegging /bygging av nye veger og drift og vedlikehold av eksisterende vegnett er vurdert. Tiltak på overordnet nivå innebærer at flere og utvidete hensyn må tas for trasévalg, linjepålegg, lokalisering og utforming. Tiltak relatert til vegstrekninger kommer av krav til større robusthet, utbedringer av manglende robusthet og utvidede krav til drift og vedlikehold. Flomutsatte bruer vil spesielt med tanke på erosjonssikring, kreve ekstra ressurser for vedlikeholdstiltak, reparasjon og utbedring. Til slutt kostnader for tiltak for sikring av tilstrekkelig kapasitet og vedlikehold av stikrenner vurdert. Rapporten gir en oversikt over de viktigste kilder til kostnader, men også illustrerer informasjonsbehov for en mer detaljert kostnadsberegning.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;213
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKlimaendringeren_US
dc.subjectklimatilpasningen_US
dc.subjectInfrastrukturen_US
dc.subjectVegnetten_US
dc.subjectKostnaderen_US
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingenen_US
dc.titleKostnader av klimaendringer : behov for tilpasning og foreslåtte tiltaken_US
dc.title.alternativeCosts of adaptation to climate change : Adaptation needs and proposed measuresen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber60en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal